Категория: Uncategorized

Проект „С грижа за всеки гражданин от уязвими групи – успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“

Започнахме работа по Проект №BG05M9OP001-2.056-0001-2014BG05M2OP001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи – успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“ от 15.10.2021г. с допълнително обучение по БЕЛ, срещи с родители и учители, с г-жа Милена Илиева от сдружение „Свят без граници“, разговори за необходимостта от допълнително обучение по български език и литература […]

Прочетете повече

КВАЛИФИКАЦИЯ

Тема: Арт – терапевтични техники за работа в ДГ 30.07.2022г. 13.00ч. – 31.07.2022г., 13.00ч. град Златоград участват: 16 педагогически специалисти 1 квалификационен кредит обучаваща организация: ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД

Прочетете повече

Прием на персонал

Във връзка с изпълнение на дейностите по Споразумение за финансиране GA/BULA/2020/12 на Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България, Фаза III от Подготвителното действие на ЕК по между Община Стара Загора и УНИЦЕФ се обявява прием на документи за подбор на персонал в Детска градина №34 „Райна Княгиня“ гр. Стара Загора. За подробности […]

Прочетете повече

Обявление

Във връзка с изпълнение на дейностите по Споразумение за финансиране GA/BULA/2020/12 на Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България, Фаза III от Подготвителното действие на ЕК по между Община Стара Загора и УНИЦЕФ се обявява прием на документи за подбор на персонал в Детска градина №34 „Райна Княгиня“ гр. […]

Прочетете повече

План бдп 2021

План за дейностите по безопасност на движение на детска градина № 34 Райна Княгиня за учебната 2020 – 2021 година, може да прочетете тук.

Прочетете повече

проекти за учебната 2019/2020 година на детска градина 34 „Райна княгиня“

ДГ №34 „Райна Княгиня“ през учебната 2019/2020г. работи по следните проекти: НП „Без свободен час“ –  м. Х.2019г. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ – м.Х.2019г.,м.IX.2020г. НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на ПУО“ – приключен м.1.2020г. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование […]

Прочетете повече

Оценка на риска

Оценка на риска и необходими мерки в случай на кризисно събитие, свързано с коронавирус COVID-19, може да прочетете тук.

Прочетете повече

Електронен прием

Информация за електронния прием в нашата градина, може да намерите в „ПРИЕМ“ или тук

Прочетете повече

Електронен Прием

ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОДЗ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Прочетете повече