Ден: 29.07.2022

КВАЛИФИКАЦИЯ

Тема: Арт – терапевтични техники за работа в ДГ 30.07.2022г. 13.00ч. – 31.07.2022г., 13.00ч. град Златоград участват: 16 педагогически специалисти 1 квалификационен кредит обучаваща организация: ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД

Прочетете повече