Ден: 01.12.2023

Проект „С грижа за всеки гражданин от уязвими групи – успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“

Започнахме работа по Проект №BG05M9OP001-2.056-0001-2014BG05M2OP001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи – успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“ от 15.10.2021г. с допълнително обучение по БЕЛ, срещи с родители и учители, с г-жа Милена Илиева от сдружение „Свят без граници“, разговори за необходимостта от допълнително обучение по български език и литература […]

Прочетете повече