КВАЛИФИКАЦИЯ

Тема: Арт – терапевтични техники за работа в ДГ

30.07.2022г. 13.00ч. – 31.07.2022г., 13.00ч.

град Златоград

участват: 16 педагогически специалисти

1 квалификационен кредит

обучаваща организация: ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД