Проект „С грижа за всеки гражданин от уязвими групи – успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“

Започнахме работа по Проект №BG05M9OP001-2.056-0001-2014BG05M2OP001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи – успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“ от 15.10.2021г. с допълнително обучение по БЕЛ, срещи с родители и учители, с г-жа Милена Илиева от сдружение „Свят без граници“, разговори за необходимостта от допълнително обучение по български език и литература с цел подготовка за ограмотяване в училище.

Дадохме полезна информация за това какво работим в детската градина и как родителят вкъщи да помогне на детето си за определяне на звуковете в думата, определяне на гласни и съгласни звукове, моделиране на звуковия състав на думата в изречение, подбор на подходящи за възрастта и развиващи дидактични игри и упражнения, създаване на интерес и желание за слушане и разказване на приказки. Насочихме вниманието на родителите към подбор на детски книжки, детски автори, образователни игри и занимания на децата вкъщи.

Линк към страница във Facebook:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02UQGZ3pykFbfeDi69nwtXzFLZPRPrpRqYooLBf4GqJ9Sva5eC9AsePgXCo66GXmuml&id=100014649453907