Дневен режим

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА
на педагогическите ситуации
на Iгрупа „Зайче Байче“ при ДГ “Р. Княгиня“ за учебната 2019 – 2020 година

ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДА ЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
1. Околен свят
2. Музика
3. Изобразително изкуство
1. Математика
2. Физическа култура
1. БЕЛ
2. Музика
1. К и Т
2. Физическа култура
1. Изобразително изкуство
2. Физическа култура

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА
на педагогическите ситуации
на Iгрупа – „Смехорани“ при ДГ “Р. Княгиня“ за учебната 2019 – 2020 година

ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
1. Околен свят
2. Музика
3. Изобразително изкуство
1. Математика
2. Физическа култура
1. БЕЛ
2. Музика
1. К и Т
2. Физическа култура
1. Изобразително изкуство
2. Физическа култура

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА
на педагогическите ситуации
на II-A група – „Патиланци“ при ДГ “Р. Княгиня“ за учебната 2019 – 2020 година

ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
1. Музика
2. Околен свят
3. Изобразително изкуство
1. Околен свят
2. БЕЛ
3. Физическа култура
1. Математика
2. Физическа култура
3. Конструиране и технологии
1. БЕЛ
2. Физическа култура
1. Изобразително изкуство
2. Музика

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА
на педагогическите ситуации
на IIгрупа – „Маргаритка“ при ДГ “Р. Княгиня“ за учебната 2019 – 2020 година

ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
1. Околен свят
2. Изобразително изкуство
3.Музика
1. БЕЛ
2. Физическа култура
3. Околен свят
1. Математика
2.Конструиране и технологии
3. Физическа култура
1. БЕЛ
2. Физическа култура
1. Изобразително изкуство
2. Музика

Седмична програма
на педагогическите ситуации
на ПГ- 5 години група “Слънце“ при ДГ “Р. Княгиня“ за учебната 2019 – 2020 година

ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1.Околен свят1. Околен свят1. БЕЛ1. Математика1. БЕЛ
2. Физ. култура 2. ИИ 2. КТ 2. Физическа култура 2.Физическа култура
3. Музика 3. Математика 3. Музика 3. ИИ 3. КТ

Седмична програма
на педагогическите ситуации
на ПГ „А“ /6 години/ за 2019 – 2020 учебна година

ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1. Околен свят1. Математика1. Музика1.Математика1. БЕЛ
2. Изобразително изкуство2. Околен свят2. БЕЛ2. БЕЛ2. Изобразително изкуство
3. Физическа култура  3. Конструиране и технологии3. Околен свят3. Физическа култура3. Музика
      4. Физическа култура    4. Конструиране и технологии    

Седмична програма
на Педагогическите ситуации
в ПГ „Б“ /6 години/ за 2019 – 2020 учебна година

Понеделник Вторник СрядаЧетвъртъкПетък
1. Околен свят1. Математика1. БЕЛ1. Математика1. Музика
2. Изобразително изкуство2. Околен свят2. Околен свят2. БЕЛ2. БЕЛ
3. Физическа култура  3. Конструиране и технологии3. Музика3. Физическа култура3. Изобразително изкуство
      4. Физическа култура4. Конструиране и технологии