Групи

Организация на групите

Ясла:
м. с. Димитрова
м. с. Карловска
прислужник: Барика Мюмюн,
помощник-възпитател: Весела Станчева

1- ва А група:
учител: Таня Бялова
учител: Емилия Крумова
Помощник възпитател: Стефка Манолова

1 – ва Б група:
учител: Христина Липенска
учител: Иванка Петрова
Помощник възпитател: Иванка Монева

2 – ра А група:
учител: Мария Петрова
учител: Кристина Петрова
Помощник възпитател: Милена Минчева

2 – ра Б  група:
учител: Милена Димитрова
учител: Милена Тодорова
Помощник възпитател: Цеца Трандева

Подготвителна група 5 годишни:
учител: Николина Христова
учител: Росица Гюдженова
Помощник възпитател: Магдалена Ефтимова

Подготвителна Група А 6 годишни:
учител: Зоя Колева
учител: Кирилка Белчева
Помощник възпитател: Данаила Христова

Подготвителна Група Б 6 годишни:
учител: Диана Сватовска
учител: Атие Садък
Помощник възпитател: Галина Иванова